ΕλληνικάΕλληνικά

Υποχρεώσεις Ασθενών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  • Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, για το πλήρες ιστορικό της ασθένειάς του και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
  • Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στην τήρηση των υποδείξεων του υπεύθυνου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών) γύρω από τη θεραπεία τους καθώς και να δείχνουν κατανόηση και να είναι ήρεμοι κατά τις επαφές τους, με το προσωπικό.
  • Ο ασθενής να είναι συνεπής στα ραντεβού που έχει κλείσει και να μην απομακρύνετε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
  • Οι ασθενείς/συνοδοί να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και το νοσοκομειακό περιβάλλον με τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων και της περιουσίας του νοσοκομείου.
  • Ο ασθενής να προσέρχεται στο Νοσοκομείο με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και προσωπικής υγιεινής. Να αποφεύγονται τα αντικείμενα αξίας.
  • Ο ασθενής να μην κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών και να μην καπνίζει τόσο ο ίδιος όσο και οι επισκέπτες του, καθώς απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα μέσα στους χώρους του Νοσοκομείου.
  • Οι ασθενείς απαγορεύεται να καταναλώνουν φαγητά και άλλα είδη διατροφής εκτός εκείνων που υποδεικνύει το νοσοκομείο, γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και στην αντίστοιχη θεραπεία.
  • Οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να καταγγείλουν κατά προτίμηση γραπτά και τεκμηριωμένα προς το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου, κάθε παράλειψη ή αμέλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. ζήτηση χρημάτων, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσχημη αντιμετώπιση κ.λ.π.).

Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας