ΕλληνικάΕλληνικά

Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Αν. Διευθύντρια: Αθανασία Μπόλλη

213 2015257

diefd-oik@eka-hosp.gr
Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Αν. Προϊσταμένη: Χρυσή Λαμπίρη MSc

213 2015372

ypodiefd-oik@eka-hosp.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αν. Προϊσταμένη: Φωτεινή Πατσαούρα

213 2015362

dad@eka-hosp.gr
Τμήμα Γραμματείας
Αν. Προϊσταμένη: Ηρώ Δασκαλοπούλου
Πρωτόκολλο

213 2015252
213 2015260

ekagramds@eka-hosp.gr
protokollo@eka-hosp.gr
Τμήμα Οικονομικού
Αν. Προϊστάμενος: Γεώργιος Νικηφόρος MSc

213 2015225

ekaoik2@eka-hosp.gr
Γρ. Λογιστηρίου213 2015275
Γρ. Προμηθειών
213 2015353,
213 2015276


ekaprom@eka-hosp.gr
ekaprom1@eka-hosp.gr
ekaprom2@eka-hosp.gr
Γρ. Μισθοδοσίας213 2015247
ekamix1@eka-hosp.gr
ekamix2@eka-hosp.gr
Γρ. Διαχείρισης Υλικού213 2015335
Αποθήκη Υλικού213 2015195
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Αν. Προϊσταμένη: Φωτεινή Παλαιογιώργου


213 2015357,
213 2015201

ekakiniseos@eka-hosp.gr
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Αν. Προϊσταμένη: Β. Διαμαντοπούλου

213 2015193,
213 2015355

ekateisec@eka-hosp.gr
ekateisec1@eka-hosp.gr
Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού
Αν. Προϊστάμενος: Ιωάννης Τασούλας

213 2015199
Γρ. Ιματισμού213 2015189
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Αν. Προϊστάμενος: Γεώργιος Μαρινάκης MSc PhD

213 2015130


technical.services.eka@gmail.com
vita.rehab.eka@gmail.com
Tμήμα Τεχνικού213 2015264technical.services.eka@gmail.com
Τμήμα Μηχανολογικού-ΒΙΤΑ
Αν. Προϊστάμενος: Χρήστος Χριστογιώργος

213 2015259

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας