ΕλληνικάΕλληνικά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εναρμόνιση του Ε.Κ.Α. με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Το Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων -ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation – GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,  προέβη στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και αναπληρωματικού μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 37-39 του ΓΚΠΔ (GDPR).

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

e-mail: k.theodoropoulos@sparkbc.gr
τηλ επικοινωνίας : 6946877175

Σχετική Νομοθεσία:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

Οδηγός Προετοιμασίας Υ.Υ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπουργείο Υγείας

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας