ΕλληνικάΕλληνικά
Ενημέρωση

«Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» με Κωδικό ΟΠΣ 5092235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Τίτλος Πράξης: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» με Κωδικό ΟΠΣ 5092235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης: 3.223.327,66 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στα κτήρια ΙΙ, IVα και Βιοϊατρικής και Τεχνολογίας Αποκατάστασης (ΒΙ.Τ.Α.), που θα συμβάλλει:

  • Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας εκάστου κτηρίου και του Νοσοκομείου συνολικά
  • Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος εκάστου κτηρίου και του Νοσοκομείου συνολικά
  • Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
  • Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου
  • Στη μείωση βλαβών και την αυξημένη αξιοπιστία των βασικών Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Στην παρότρυνση και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να προβούν σε ανάλογα έργα

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν τα κτήρια ΙΙ, IVα και ΒΙ.Τ.Α., τα οποία θα αναβαθμίσουν (μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων) την ενεργειακή κατηγορία τους κατά τουλάχιστον 2 κατηγορίες, φτάνοντας τουλάχιστον στην κατηγορία Β’.

You might be interested in …

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας