EnglishEnglishΕλληνικάΕλληνικά

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα:

   Μικροβιολογικό

   Αιματολογικό

   Βιοχημικό

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παπαευσταθίου Κωνσταντίνα  Βιοπαθολόγος – Συντονίστρια Διευθύντρια Κλινική Μικροβιολόγος

Mενεγάτου Διονυσία  Διευθύντρια Βιοπαθολόγος

Λιόση Μαρίνα  Επιμελήτρια  Α΄Βιοπαθολόγος

Καρατζάς Κωνσταντίνος Επιμελητής Β΄ Επικουρικός Βιοπαθολόγος

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ηλιάδου Δέσποινα, Πρέντζα Ανθούλα, Κορομηλιά Θεοδώρα, Χουβαρδά Μαρία (ΟΑΕΔ)

           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

21       213-2015309/146
Ekm    ekamikro@eka-hosp.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία και το  έργο του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου υποστηρίζεται από  Ιατρούς Βιοπαθολόγους και  παραϊατρικό προσωπικό και πρωταρχικός στόχος της Διεύθυνσης και του λοιπού  προσωπικού  του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας με την ευρύτατη πολυετή  εμπειρία που διαθέτουν στη βέλτιστη διεκπεραίωση και στην ερμηνεία των εξετάσεων.

 Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του ΕΚΑ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και σύγχρονους  αναλυτές (βιοχημικό, ανοσολογικό, αιματολογικό αναλυτή, αναλυτή πηκτικολογικού ελέγχου, ημιαυτόματο αναλυτή γενικών ούρων, αναλυτή ταυτοποίησης και προσδιορισμού αντιμικροβιακής ευαισθησίας μικροβίων κ.α) και διενεργούνται περί τις 90.000 εξετάσεις, ετησίως. Σε όλα τα επί μέρους Τμήματα εκτελείται καθημερινά εσωτερικός έλεγχος ποιότητας σύμφωνα με διεθνή και ελληνικά πρότυπα.

Το Αιματολογικό Τμήμα  εκτελεί εξετάσεις που αφορούν αιματολογικά νοσήματα καθώς και εξετάσεις ελέγχου αιμόστασης και αιμορραγικού ελέγχου. Στα πλαίσια του εξωτερικού  ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων της γενικής αίματος, το Αιματολογικό  Εργαστήριο του Ε.Κ.Α.  συνεργάζεται με το Εργαστήριο εξωτερικού ελέγχου ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, εμφανίζοντας   εξαιρετικές επιδόσεις.

Στο Βιοχημικό Τμήμα διενεργούνται όλες οι  εξετάσεις   πλήρους  βιοχημικού ελέγχου,  γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ΗbA1c), ορμονολογικός έλεγχος θυρεοειδούς, παραθορμόνη, βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ, βιταμίνη D 25(ΟΗ)D,  παραθορμόνη, ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), free PSA  κ.α. Εφαρμόζεται καθημερινά πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και  πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας με άριστα αποτελέσματα.

Το Μικροβιολογικό Τμήμα με την έγκυρη και έγκαιρη διενέργεια  διάφορων εργαστηριακών εξετάσεων (αίματος, ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υλικών) εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών  συμβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση νοσημάτων και θεραπεία των λοιμώξεων, την ανίχνευση νοσοκομειακών συρροών, επιδημιών.

Πραγματοποιούνται  γενική εξέταση ούρων, γενική εξέταση κοπράνων, παρασιτολογική εξέταση κοπράνων,  Καλλιέργειες για κοινά μικρόβια και μύκητες: Αίμα, βιολογικά υγρά, ούρα, πύο τραύματος, αποστήματα, έλκη κατακλίσεων,  δερματικές βλάβες, οστικά τεμάχια,  ενδαγγειακοί καθετήρες, φαρυγγικό επίχρισμα, ωτικό έκκριμα, κολπικό επίχρισμα, πτύελα κ.α., ανίχνευση αντιγόνου β-αιμολυτικού  Streptococcus Ομάδας  A σε φαρυγγικό επίχρισμα,  ανίχνευση Τοξίνης Α, Β και Αg C. difficile  σε δείγμα κοπράνων και ανίχνευση αντιγόνου S. pneumoniae σε δείγμα ούρων. Πραγματοποιεί ταυτοποίηση μικροβίων και μυκήτων, έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά,  ανίχνευση και μελέτη  μηχανισμών αντοχής  πολυανθεκτικών μικροβιακών στελεχών και συνεργάζεται με  κέντρα αναφοράς ειδικών λοιμογόνων και παρασίτων. Το  Μικροβιολογικό Τμήμα του Ε.Κ.Α.  εφαρμόζει καθημερινά πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και  πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα αποτελέσματα.Προβαίνει σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με βάσει και το ιστορικό του κάθε ασθενή και  παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες  υποστηρίζοντας τη διάγνωση και  θεραπεία των ασθενών.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργούνται  στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του ΕΚΑ  διασφαλίζεται στο μέγιστο από τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, τον σύγχρονο  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογίας, την επιδημιολογική επιτήρηση, την μηχανοργάνωση του εργαστηρίου, την εκπαίδευση, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και την αδιάλειπτη εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων.

Το Εργαστήριο παρουσιάζει  επιστημονική  δραστηριότητα συμμετέχοντας ενεργά με ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Σκοπός της  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων  του ΕΚΑ  είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής  σχεδιάζοντας, παρακολουθώντας, αξιολογώντας, προτείνοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα και πρακτικές και ελέγχοντας την εφαρμογή τους. Με την από 16/07/2019 με Αρ. Πρωτ. 37289 Απόφαση της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε  ο Εσωτερικός Κανονισμός Νοσοκομειακών Πρόληψης & Ελέγχου Λοιμώξεων του ΕΚΑ.    Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων απαρτίζεται από 10 τακτικά μέλη. Από τα μέλη της επιτροπής συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ)  η οποία αποτελείται από: Α) Την Πρόεδρο της ΕΝΛ  Β) Τον Αντιπρόεδρο της ΕΝΛ  3) Την Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 • Καταγραφή και επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων. Καταγραφή δεικτών υποχρεωτικής επιτήρησης (υγιεινή χεριών, εμβολιαστική κάλυψη επαγγελματιών υγείας).
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλου του Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού  σε θέματα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση νοσηλευόμενων ασθενών, συνοδών ασθενών, επισκεπτών σε θέματα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 •  Η άμεση επέμβαση σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων και επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακής λοίμωξης ή κρούσματος λοιμώδους νοσήματος.
 • Εκπαίδευση, επιτήρηση του προσωπικού και ενίσχυση των ορθών, ασφαλών πρακτικών στην παροχή φροντίδας των ασθενών. Η επιτήρηση και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα στο χώρο του Νοσοκομείου και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών. Παροχή οδηγιών για απομόνωση, συννοσηλεία, διαχωρισμό ασθενών και μέτρων προφύλαξης και διασποράς των πολυανθεκτικών. Επιτήρηση εφαρμογής προφυλάξεων επαφής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προκρούστης» με την υποχρεωτική δήλωση όλων των λοιμώξεων από τα  βασικότερα  πολυανθεκτικά νοσοκομειακά παθογόνα.
 • Επιτήρηση και καταγραφή της αντοχής των μικροβιακών στελεχών που απομονώνονται από τις θετικές καλλιέργειες σε λοιμώξεις /αποικισμούς.
 • Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στον ΕΟΔΥ.
 • Η εφαρμογή προγράμματος προληπτικού εμβολιασμού και ανοσοποίησης του προσωπικού για Ηπατίτιδα Β, Γρίπη, και η τήρηση σχετικού αρχείου. Παρεμβάσεις για την εμβολιαστική κάλυψη όλου του προσωπικού.
 •  Επιτήρηση υγιεινής των χώρων, αποικισμού του δικτύου νερού, έλεγχος των τροφίμων. Επιτήρηση προγραμμάτων απεντομώσεων-μυοκτονιών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Επιτήρηση  σωστής χρήσης απολυμαντικών / απορρυπαντικών (εργαλεία, ενδοσκόπια, κλπ).
 •  Η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «τα 5 βήματα για την Υγιεινή των χεριών» του ΕΟΔΥ. Καταγραφή  συνεχής σε ειδικές φόρμες μέσω παρατήρησης και καθημερινή εκπαίδευση του προσωπικού με σκοπό τη βελτιούμενη  συμμόρφωση και την υιοθέτηση της βέλτιστης πρακτικής.

     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

21        213-2015351/146
loim  ekamikro@eka-hosp.gr
  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (ΟΕΚΟΧΑ)

 Για την επιτήρηση της κατανάλωσης και της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών έχει οριστεί βάσει του Θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (Φεκ 388-18/2/2014), από την ΕΝΛ  Ομάδα Εργασίας στο νοσοκομείο (OEKOXA) που ασχολείται εντεταλμένα με το σχετικό αντικείμενο. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 1. Την Υπεύθυνη  του φαρμακείου του νοσοκομείου,  2. Την λοιμωξιολόγο του νοσοκομείου,  3. Την Πρόεδρο της ΕΝΛ, Κλινική Μικροβιολόγο,  4. Δύο κλινικούς  ιατρούς Εκπρόσωπους κλινικών Τμημάτων με ενασχόληση με το αντικείμενο των λοιμώξεων.

 Έργο και Αρμοδιότητες της Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών

1. Η επιτήρηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων που εκδίδονται και επικαιροποιούνται από τον ΕΟΔΥ.

 2. Η επιτήρηση των δελτίων συνταγογράφησης προωθημένων υπό περιορισμό αντιβιοτικών.

3. Η αξιολόγηση της μηνιαίας κατανάλωσης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

4. Περιορισμός εμπειρικής χρήσης αντιμικροβιακών, με έγκαιρη εφαρμογή της τεχνικής της αποκλιμάκωσης.

5.  Εκπαίδευση – Επικαιροποιημένες εθνικές οδηγίες για την αντιμικροβιακή θεραπεία των λοιμώξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Oι εξωτερικοί ασθενείς προγραμματίζουν ραντεβού για αιμοληψία κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης στη Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (τηλ. 2132015193), προσκομίζοντας έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό των εξετάσεων. Οι αιμοληψίες  πραγματοποιούνται  από  8.00-10.00 π.μ. καθημερινά.  Οι απαντήσεις των εξετάσεων παραλαμβάνονται από το Βιοπαθολογικό  Εργαστήριο. Επίσης αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών πραγματοποιούνται άμεσα αυθημερόν κατόπιν εξέτασης και παραπομπής από ιατρό των Εξωτερικών Ιατρείων. Για οποιαδήποτε πληροφορία  για τη διενέργεια των εξετάσεων δύνανται οι εξωτερικοί ασθενείς να απευθύνονται  τηλεφωνικά στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο (τηλ. 213-2015309). 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 1. Όλοι οι ασθενείς  που προσέρχονται στο ΕΚΑ για επεμβατική εξέταση  υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν την εξέταση και πριν την είσοδό τους στο ΕΚΑ.
 2. Οι  μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί εξωτερικών ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν την είσοδο τους στα Εξωτερικά Ιατρεία (πρωινά και απογευματινά) του ΕΚΑ.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας