ΕλληνικάΕλληνικά

Β’ ΦΙΑΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Β΄ κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με Ιατρική στελέχωση από το τέλος του 1998.

Στελέχωση της κλινικής  με ιατρούς Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης:

Συντονιστής Διευθυντής:

Ιωάννης Ελευθέριος Διονυσιώτης MD, Msc., PhD

Διευθυντής:

Γεώργιος Λυγίζος MD

Επιμελητές Β’:

Αγγελική Γαλάτα MD, PhD

Δαμιανή Τσιαμασφίρου MD

Ιατροί προς ειδίκευση:

Αικατερίνη Γκλαντζούνη

Αικατερίνη Παισίου

Κωνσταντίνος Σκαρέντζος

Χαρακτήρας της κλινικής

Α) Εσωτερική Νοσηλεία 

Β) Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Γ) Εξωτερικά Ιατρεία Γενικά και Ειδικά

Δ) Ειδικές Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Μονάδες

Ε) Χορήγηση πλήρους ιατρικής ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

ΣΤ) Επιστημονικό Έργο

Α) Νοσηλεία εσωτερικών ασθενών

Η δυναμικότητα της Β΄κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι  60 κλίνες εσωτερικής νοσηλείας, με κατεύθυνση κυρίως στην Αποκατάσταση Νευρολογικών νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (ΠΝΣ ).

Νοσηλεύει ασθενείς με βαριά υπολειμματική συμπτωματολογία μετά από βλάβη του Εγκεφάλου ή του Νωτιαίου Μυελού ή του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (ΠΝΣ), που προκύπτει μετά από ένα τραυματισμό ή από παθολογικά αίτια.

Η βλάβη στην δομή του Εγκεφάλου ή του Νωτιαίου Μυελού ή του ΠΝΣ, οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία των συστημάτων του οργανισμού και σε διαταραχή στην λειτουργικότητα και δραστηριότητα του ατόμου που επηρεάζεται επιπλέον από ατομικούς παράγοντες, αλλά και από το περιβάλλον, σύμφωνα με το International Classification of Functioning and Health του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Νοσηλεύονται ασθενείς με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ), Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ), Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ),  Μυοπάθειες, Παθήσεις του Περιφερικού νευρικού συστήματος, Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα και Πολυτραυματίες με βαριές βλάβες του Νευρικού και Μυοσκελετικού Συστήματος.

(λεπτομέρειες στην εκτεταμένη εκδοχή του κειμένου)

Στενή συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας

Καθημερινή αξιολόγηση της θεραπείας του ασθενή από τον Διευθυντή του θαλάμου και το συνταγογραφούμενο πρόγραμμα Αποκατάστασης (τροποποίηση ανάλογα με την διαδικασία έκβασης)

Κάθε Τετάρτη, μετά την Γενική επίσκεψη, ακολουθεί η επίσκεψη στα τμήματα Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας  (13.00-15.00 ) και αξιολογείται η πρόοδος στην Αποκατάσταση των ασθενών  καθώς και η ανάγκη εφαρμογής όρθωσης ή πρόθεσης άνω και κάτω άκρου,βοηθήματος βάδισης και γενικότερα  η εξατομικευμένη υποστηρικτική τεχνολογία που υποβοηθά την κίνηση ,την βάδιση και την αυτοεξυπηρέτηση.

Το Πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής συμβάλλει  σημαντικά στην ατομικής ή ομαδική κινησιοθεραπεία.

Η Β΄κλινική Αποκατάστασης έχει  στενή συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας για αξιολόγηση και θεραπεία κατάποσης και λόγου και με το τμήμα Διατροφής για το διατροφικό ημερήσιο πλάνο κάθε ασθενούς ανάλογα με τα εργαστηριακά του ευρήματα και την ανάγκη χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής ειδικά σε ασθενείς μετά από νοσηλεία στην ΜΕΘ με απίσχναση και μεγάλη απώλεια μυϊκής μάζας .

Το τμήμα Ψυχολογίας καθώς και το τμήμα Κοινωνικής εργασίας παρεμβαίνει στις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του ασθενή και της οικογένειάς του και συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της Ομάδας Αποκατάστασης.

Β) Θεσμός Ημερήσιας Νοσηλείας. Νοσηλεία μίας ημέρας με διανυκτέρευση ή όχι

 • Ασθενείς που υποβάλλονται σε έγχυση Βοτουλινικής Αλλαντοτοξίνης για την θεραπεία της περιοχικής σπαστικότητας
 •   Ασθενείς που υποβάλλονται σε screening bolus test Baclofen (ενδοραχιαία έγχυση Μπακλοφαίνης) για την γενικευμένη σπαστικότητα .
 • Επαναπλήρωση (Refill) της αντλίας Μπακλοφαίνης ανά 4-6 μήνες (Ημερήσια Νοσηλεία)
 • Ασθενείς που υποβάλλονται σε έγχυση ζολενδρονικού οξέος για αντιμετώπιση βαριάς οστεοπόρωσης
 • Διενέργεια ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων

(λεπτομέρειες στην εκτεταμένη εκδοχή του κειμένου)

Γ) Εξωτερικά Ιατρεία: Γενικά και Ειδικά ιατρεία της Β΄ κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 Τα Εξωτερικά ιατρεία Διάγνωσης-Θεραπευτικής παρέμβασης και Παρακολούθησης διακρίνονται σε Γενικά και σε Ειδικά Ιατρεία.

Λειτουργούν κάθε μέρα εκτός Τρίτης και Τετάρτης που γίνεται η Γενική Επίσκεψη στους εσωτερικούς ασθενείς.

Ασθενής που προσέρχεται με το ΕΚΑΒ από Γενικό Νοσοκομείο κατ’ εξαίρεση εξετάζεται και την Τρίτη και Τετάρτη από τον ειδικό ιατρό Αποκατάστασης που εφημερεύει την ημέρα εκείνη.

Ειδικά Ιατρεία Αποκατάστασης:

 • Ιατρείο βλάβης Εγκεφάλου ( ΑΕΕ και Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
 • Ιατρείο Βλαβών Νωτιαίου Μυελού.
 • Ιατρείο Απομυελινωτικών Παθήσεων και Εκφυλιστικών Παθήσεων του Νευρομυϊκού Συστήματος.
 • Ιατρείο Εκτίμησης και Αντιμετώπισης Διαταραχών Κίνησης.
 • Ιατρείο Εγκεφαλικής Παράλυσης.
 • Ιατρείο Πόνου.
 • Ιατρείο Γηριατρικής Αποκατάστασης
 • Ιατρείο Οστεοπόρωσης.
 • Ιατρείο Αντιμετώπισης Οσφυαλγίας και Ομαδικών Προγραμμάτων Κινησιοθεραπείας.
 • Ιατρείο Εκτίμησης Ακρωτηριασμών Εφαρμογής Προθέσεων.
 • Ιατρείο Αξιολόγησης μυϊκής δυσλειτουργίας και βιοανάδρασης.

Δ) Ειδικές Διαγνωστικές και θεραπευτικές Μονάδες της Β΄ ΦΙΑπ

 • Μονάδα Αξιολόγησης και Θεραπείας Διαταραχών Μυϊκού Τόνου -Σπαστικότητας.
 • Μονάδα Αποκατάστασης Πλαστικότητας και Επανοργάνωσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Η μονάδα διαθέτει ειδικές συσκευές Ρομποτικής Αποκατάστασης ( robotic Rehabilitation) και αποκατάστασης μέσω εικονικής πραγματικότητας  (virtual reality)

 • Μονάδα Αξιολόγησης και Επανεκπαίδευσης Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστεως και Νευρογενούς εντέρου
 • Μονάδα Σεξουαλικής Αποκατάστασης και Γονιμότητας Παραπληγικών.
 • Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογικής Μελέτης

(λεπτομέρειες στην εκτεταμένη εκδοχή του κειμένου)

Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ιατρών στην Ιατρική ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Α3β?οικ.6036/10-4-1990 κοινή Υπουργική απόφαση συστήθηκαν στον οργανισμό του ΕΚΑ δώδεκα θέσεις ΠΕ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης για άσκηση ειδικότητας.

Η  Β΄ κλινική ΦΙΑΠ διαθέτει έξι θέσεις για ιατρούς προς ειδικότητα στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση και παρέχει πλήρη ειδικότητα  πενταετούς διάρκειας.

Η Β΄ κλινική Αποκατάστασης  από το 2000 έχει λάβει πιστοποίηση (accreditation ) από το European Board of Physical and Rehabilitation Medicine ως ευρωπαϊκό κέντρο ειδίκευσης ιατρών Αποκατάστασης με ανανέωση ανά 5ετία , η οποία συνεχώς ανανεώνεται μέχρι και σήμερα. (reaccreditation).

(Λεπτομέρειες εδώ)

Εκπαίδευση νοσηλευτριών σε ειδικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα όπως:

 • Διαχείριση ουροδόχου κύστης και εντέρου
 • Περιποίηση κατακλίσεων
 • Πρόληψη συγκάμψεων
 • Διατροφή και σίτιση
 • Έγκαιρη Αναγνώριση επιπλοκών π.χ. Θρομβοφλεβίτιδα – αυτόνομη δυσρεφλεξία
 • Στοιχεία βοήθειας στην αυτοεξυπηρέτηση των ασθενών
 • Συνεργασία με ιατρούς, ασθενείς και οικογένεια
 • Συντονισμός προγράμματος Αποκατάστασης με τα θεραπευτικά τμήματα
 • Παροχή Αποκατάστασης κατά τον ελεύθερο χρόνο των ασθενών

ΣΤ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΦΙΑΠ

 • Συνέδρια της Β΄κλινικής ΦΙΑπ 
 • Συνολικά έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα, 20 ετήσια επιστημονικά συνέδρια
 • Διενέργεια Μονοθεματικών Ημερίδων σε συνεργασία με τα τμήματα ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΕΦΙΑπ, με άλλες κλινικές ΦΙΑπ, ή Νευρολογικές και Ορθοπεδικές κλινικές ή την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)
 • Συμμετοχή ιατρών της Β΄ΦΙΑπ  με κεντρικές ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Συμμετοχή ιατρών της Β΄ΦΙΑπ  σε δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά , και προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας