ΕλληνικάΕλληνικά

Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
στ. Ευθύνεται για η διαχείριση, τον καθαρισμό, ην εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.


Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 2015199

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας