EnglishEnglishΕλληνικάΕλληνικά

Τμήμα Εργοθεραπείας

Το τμήμα  Εργοθεραπείας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, δίπλα από τα τμήματα Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας και Κοινωνικής Υπηρεσίας. Αποτελείται από πέντε αίθουσες, οι οποίες είναι πλήρως προσβάσιμες. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι της Εργοθεραπεiας είναι η πρόληψη , θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με νευρολογικές παθήσεις, η βελτίωση των βασικών λειτουργικών ικανοτήτων τους,  αλλά και η αντιστάθμιση της μόνιμης απώλειας της εκάστοτε λειτουργίας.  Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία στο βαθμό που είναι εφικτό, να είναι ανεξάρτητα, παραγωγικά, διευκολύνοντας την κοινωνική τους επανένταξη και την καλύτερη ποιότητα της ζωής τους.
Τα προγράμματα της Εργοθεραπείας απευθύνονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς και είναι ατομικά ή ομαδικά ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Η Εργοθεραπευτική παρέμβαση ξεκινά μετά την παραπομπή του ασθενή από το θεράποντα ιατρό. Ειδικότερα για τους εξωτερικούς ασθενείς απαιτείται το παραπεμπτικό του γιατρού, η συνεννόηση με τον Προϊστάμενο των Παραϊατρικών και την Υπεύθυνη του τμήματος Εργοθεραπείας, η δημιουργία καρτέλας στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων και το κλείσιμο των αντίστοιχων ραντεβού.

Παθήσεις

Το τμήμα Εργοθεραπείας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, εξυπηρετεί  ασθενείς με νευρολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις , κακώσεις νωτιαίου μυελού, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ,νευροπάθειες/ μυοπάθειες, νευροεκφυλιστικές παθήσεις (πολλαπλή σκλήρυνση, νόσο πάρκινσον κ.α).

Εργοθεραπευτικές τεχνικές

Οι εργοθεραπευτές του τμήματος είναι εξειδικευμένοι σε μια πληθώρα σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I.)
 • Λειτουργική Διαχείρηση Μυϊκού Τόνου (F.T.M.)
 • Μέθοδος PNF
 • Επανεκπαίδευση λεπτής κίνησης άνω άκρου με χρήση Hand Tutor
 • Εργονομική Διευθέτηση Χώρου
 • Θεραπευτική Ψυχαγωγία
 • Ρομποτική Θεραπεία Άνω Άκρου
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία
 • Προηγμένη Τεχνολογία στην Αποκατάσταση
 • Κατασκευή Ναρθήκων και Βοηθημάτων

Εξοπλισμός

Το τμήμα της Εργοθεραπείας του ΕΚΑ διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών τόσο των ατομικών όσο και των ομαδικών θεραπειών.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Σκόπιμες λειτουργικές δραστηριότητες
 • Εργοθεραπευτικά μέσα
 • Μηχανικά μέσα
 • Αισθητηριακά μέσα
 • Ειδικά εκπαιδευτικά γνωστικά παιχνίδια
 • Ειδικά βοηθήματα
 • Ειδικές προσαρμογές
 • Νάρθηκες
 • Ειδικός εξοπλισμός για εναλλακτική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Ειδικό πρόγραμμα γνωσιακής αποκατάστασης Rehacom
 • Ειδικά προγράμματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πρόγραμμα λειτουργικής αποκατάστασης άνω άκρου Able-X
 • Παιχνίδια Wii και Kinems
 • Εργονομική κουζίνα και μπάνιο με τον αντίστοιχο ειδικό εξοπλισμό και βοηθήματα
 • Δανειστική βιβλιοθήκη

Αίθουσες

Ενιαία Αίθουσα Δραστηριοτήτων

Στην ενιαία αίθουσα πραγματοποιούνται θεραπευτικά προγράμματα με στόχο:

 • τη βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας,
 • τη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων,
 • την αισθητηριακή επανεκπαίδευση, καθώς και τη
 • θεραπευτική ψυχαγωγία των ασθενών

Αίθουσες Αυτοϋπηρέτησης και Δραστηριοτήτων Κουζίνας

Στις αίθουσες της Αυτοϋπηρέτησης και στην Κουζίνα του τμήματος γίνεται:

 • εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης, όπως για παράδειγμα  επανεκπαίδευση στις οικιακές ασχολίες με τροποποίηση και κατάλληλους χειρισμούς των οικοσκευών, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εναπομείναν υγιές μέλος
 • αξιολόγηση του οικείου και επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
 • παροχή οδηγιών προς τα μέλη της οικογένειας και τους φροντιστές
 • κατασκευή ναρθήκων και κατάλληλων προσαρμογών (π.χ βοηθήματα γραφής και φαγητού)

 Αίθουσες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Διαδραστικών Δραστηριοτήτων μέσω Προηγμένης Τεχνολογίας

Στις αίθουσες της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και των Διαδραστικών Δραστηριοτήτων μέσω Προηγμένης Τεχνολογίας γίνεται αξιολόγηση και εκπαίδευση για:

 • εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε Η/Υκαι τάμπλετ,
 • επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία
 • έλεγχο περιβάλλοντος ,
 • επανεκπαίδευση λειτουργικής κίνησης

Διαθεραπευτικές Συνεδρίες

Συνεργασία  με φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και τεχνικούς ορθοπεδικούς κατά τη διάρκεια ορισμένων θεραπευτικών συνεδριών για την καλύτερη και πιο εύστοχη παρέμβαση.

Εκπαιδευτικό Έργο

Το τμήμα μας συνεργάζεται επί πολλά χρόνια για την εκπαίδευση των φοιτητών σε Κλινική  και Πρακτική Άσκηση με:

 • τη σχολή Εργοθεραπείας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • τα τμήματα Βοηθών Εργοθεραπείας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Ενημέρωση σχετικά με τη φιλοσοφία της Εργοθεραπείας και τη λειτουργία του τμήματος σε φοιτητές σχολών Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, καθώς και με το τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών συστημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του  πρώην ΑΤΕΙ Πειραιά σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αποκατάσταση και ειδικότερα τη δημιουργία της «Θελξιόπης» μιας πρωτότυπης ηλεκτρονικής συσκευής εξάσκησης άνω άκρου . 

Συγγραφικό έργο

Παρουσιάσεις και ομιλίες σχετικά με την Εργοθεραπεία και την αποκατάσταση σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Δημιουργία δύο ειδικών εκδόσεων με οδηγίες για τους ασθενείς

 • Τμήμα Εργοθεραπείας, Ο ημιπληγικός στο σπίτι, Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Αθήνα, 1976
 • Τμήμα Εργοθεραπείας, Εργονομικές προσαρμογές στο οικείο περιβάλλον ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία (Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων), Αθήνα 2009

Η ομάδα μας

 • Ευγενία Γεωργοστάθη, Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Τμήματος
 • Ευσταθία Ράπτη, Εργοθεραπεύτρια
 • Άννα Καλομοίρη, Εργοθεραπεύτρια
 • Σοφία Τασιά, Εργοθεραπεύτρια
 • Καλλιόπη Λάππα, Εργοθεραπεύτρια MSc., Ειδ. Υ.Τ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Κεντρική αίθουσα Εργοθεραπείας:                       2132015176
Αίθουσα Αυτοϋπηρέτησησης:                            2132015319
Αίθουσα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας:               2132015336
Αίθουσα Διαδραστικών Δραστηριοτήτων:           2132015363

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας