ΕλληνικάΕλληνικά

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

            Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ισοτιμία πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου, τηρείται  «Λίστα Εισαγωγών».

Α. Διαδικασία Εισαγωγής  Ασθενών

     Ο ασθενής προσέρχεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) του νοσοκομείου  για εκτίμηση, αφού έχει προγραμματίσει το σχετικό  ραντεβού στη Γραμματεία των Τ.Ε.Ι. .

         Εφόσον ο ιατρός που εκτιμήσει τον ασθενή  κρίνει ότι χρήζει εισαγωγής , συμπληρώνει το έντυπο   εισαγωγής το οποίο προσκομίζεται από τον ασθενή ή το συνοδό του στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Λαμβάνει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται για τη σειρά  εισαγωγής του από την «Λίστα Εισαγωγών» αφού εισέλθει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.eka-hosp.gr 

        Εφόσον διαμένει εκτός Ν. Αττικής θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένο ειδικό έντυπο του Νοσοκομείου, το οποίο προμηθεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου και αφού αξιολογηθεί από το ιατρό ενημερώνεται ο ασθενής ότι γίνεται αποδεκτό το αίτημα εισαγωγής και ο ασθενής εισάγεται στη «Λίστα Εισαγωγών» .

     Ο ασθενής  την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής του –αφού έχει ενημερωθεί από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών- προσέρχεται στα Τ.Ε.Ι. και αφού λάβει από τον ιατρό  εισιτήριο εισαγωγής, το προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών μαζί με τα κάτωθι :

  1. ΑΜΚΑ
  2.  Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Πλήρες ιστορικό ασθενούς (π.χ.   ιατρικές  εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, εξιτήριο από το άλλο νοσοκομείο).

     Για ταμεία εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:  Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Σ.Ο.Ε.Λ., κ.ά  εκτός από τα παραπάνω , ο συνοδός προσκομίζει  εισιτήριο το οποίο έχει εκδοθεί από τα παραπάνω ασφαλιστικά ταμεία.

Εφόσον διαθέτει ιδιωτική ασφάλεια, προσκομίζει    Αρ. Συμβολαίου Ιδιωτικής Ασφάλειας (ασφαλιστήριο).

        Οι ασθενείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούχοι της παροχής υπηρεσιών υγείας από το Νοσοκομείο θα πρέπει την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής τους να προσκομίζουν στο Τμήμα Κίνησης το εισιτήριο εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού, προσκομίζοντας τα εξής απαιτούμενα στοιχεία:

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο του ασθενούς
  2. Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)
  3. Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (έντυπο Δ 2501) (συμπληρώνεται στο Τμήμα Κίνησης την ημέρα εισαγωγής του ασθενούς )

    Β. Διαδικασία έκδοσης Εξιτηρίου

         Κατά την έξοδό του, ο ασθενής ή ο συνοδός του προσέρχεται στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών για τη έκδοση του εξιτηρίου και τη λήψη σχετικών οδηγιών.

Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:30 από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

         Ο ασθενής αποχωρεί από το Νοσοκομείο μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Οι συνοδοί πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο Νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες .    
       Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το χειρόγραφο εξιτήριο από την Προϊσταμένη του Τμήματος, στον ασθενή ή τον συνοδό/συγγενή/βοηθό θαλάμου, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών από τις 08:00 μέχρι 14.30, προς λογιστική τακτοποίηση (εφόσον δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας από τον ασφαλιστικό φορέα) και εκτύπωση του ηλεκτρονικού εξιτηρίου. Κατόπιν, το ηλεκτρονικό εξιτήριο, υπογράφεται από  τον θεράποντα ιατρό.
      Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ασθενή, είναι δυνατό να εκδίδονται βεβαιώσεις ταυτόχρονα με το εξιτήριο ή σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. βεβαίωση νοσηλείας, βεβαίωση για το κόστος νοσηλείας εάν επρόκειτο για κάλυψη εξόδων νοσηλείας από Ιδιωτική Ασφάλιση, κλπ)

Γ.  Προτού λάβετε το εξιτήριο και αποχωρήσετε από το Νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
  • Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας.
  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Πρόσβαση: Υπόγειο -1
Ωράριο υποδοχής κοινού: 07.00-14.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-20.15.338, 213-20.15.357
Αν/τρια Προϊσ/νη Τμ. Κίνησης Ασθενών :κα. Φ. Παλαιογεώργου 

Αρχεία προς συμπλήρωση:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ Ή ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ  ΜΙΚΡΟΑΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΑ

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας