ΕλληνικάΕλληνικά

Τμήμα Φαρμακείου

Αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης, ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.  Αντικείμενο του φαρμακείου του Νοσοκομείου ΕΚΑ είναι η παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής με στόχο την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των κλινικών και των επιμέρους τμημάτων του νοσοκομείου, αλλά και η σύναψη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

  Στις αρμοδιότητες του τμήματος είναι η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, η αποθήκευση, η φύλαξη και η χορήγηση των φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου, καθώς και η παροχή φαρμακευτικής πληροφόρησης όπου και όταν χρειάζεται. Προσανατολισμός του είναι η εφαρμογή αποτελεσματικής και ταυτόχρονα αποδοτικής φαρμακευτικής πολιτικής. Από το φαρμακείο του ΕΚΑ χορηγούνται επίσης φάρμακα υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς, κατά τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων, στα πλαίσια του ειδικού χαρακτήρα του νοσοκομείου αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, συμμετέχει ενεργά στην επιτήρηση της κατανάλωσης και χρήσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο, ακολουθώντας τις επικαιροποιημένες οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παπαλεξάνδρου Αγγελική, Αν. Προϊσταμένη Φαρμακοποιός

Τσαρνάβα Ζωή, Φαρμακοποιός

Κόκκαλη Μαρία, Υπάλληλος Φαρμακείου

Επικοινωνία:

Τηλέφωνα: 2132015197, 2132015339

Email: ekafarmakeio@eka-hosp.grfarmakeio@eka-hosp.gr

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας