EnglishEnglishΕλληνικάΕλληνικά

Νοσηλευτική Υπηρεσία

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, σε συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες και τα Τμήματα του Νοσοκομείου, συνδράμει καθοριστικά στη λειτουργία του, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται από τη Διοίκηση.

Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που χρήζουν Αποκατάστασης, προκειμένου να αποκτήσουν τον υψηλότερο βαθμό λειτουργικότητας και αυτάρκειας για να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα και στους κοινωνικούς τους ρόλους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και του κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
 • Η προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της  επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό
 • Ο Προγραμματισμός και ο έλεγχος του Προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Ε.Κ.Α όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Κοινού Διοικητή αυτού.
 • Η συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Α
 • Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης από κοινού με την Ιατρική Υπηρεσία των φακέλων νοσηλείας ασθενών.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση με Αν. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τη Ναταλία Λυκούδη ΜSc

Εποπτεύει

 α) Δύο Κλινικές Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 • Την Α΄ Κλινική ΦΙΑπ με Αν. Προϊσταμένη τη Δήμητρα Τατσή
 • Την Β΄ Κλινική ΦΙΑπ με Αν. Προϊσταμένη την Ιωάννα Αποστόλου

β) Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με Αν. Προϊσταμένη την Αρχοντία Νικολιά MSc

Στελεχώνεται

Από Νοσηλευτικό Προσωπικό κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.

Σημαντικός είναι ο ρόλος των Νοσηλευτών Αποκατάστασης στη Διεπιστημονική Ομάδα του Ε.Κ.Α τόσο στο νοσηλευόμενο ασθενή όσο και στον ασθενή που προσέρχεται στα Εξωτερικά Ιατρεία καθώς συμβάλλουν στην γρήγορη και ουσιαστική αποθεραπεία και αποκατάσταση  τους.

Στο πλαίσιο της Αποκατάστασης η Νοσηλευτική διεργασία περιλαμβάνει:

 • Την εκτίμηση των αναγκών του ασθενή (δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης-επικοινωνίας)
 • Την αξιολόγηση των  ειδικών προβλημάτων και τη λήψη μέτρων για πρόληψη επιπλοκών ώστε να οριστεί η νοσηλευτική παρέμβαση
 • Το σχεδιασμό εξατομικευμένου νοσηλευτικού προγράμματος για τον ασθενή
 • Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον επανασχεδιασμό όπου κρίνεται απαραίτητο με πρωταρχικό στόχο ο ασθενής να αποδεχτεί τις νέες συνθήκες ζωής, να ανακτήσει μέρος των πρότερων δυνατοτήτων του και να επιστρέψει στη ζωή του αυτόνομος και ανεξάρτητος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

 • Φροντίζει σε συνεργασία με το γιατρό για τη νοσηλεία του ασθενούς με ολοκληρωμένες παροχές φροντίδας και ποιότητας διαβίωσης
 • Φροντίζει για την πρόληψη και θεραπεία των ελκών από πίεση και ασχολείται σε συνεργασία με το γιατρό  και τα αρμόδια Τμήματα με τη θεραπεία διατροφικών διαταραχών
 • Φροντίζει για την πρόληψη θρομβοφλεβίτιδας, συγκάμψεων, ρικνώσεων, ουρολοιμώξεων και άλλων επιπλοκών
 • Συμμετέχει στην Ομάδα Αποκατάστασης.
 • Σε συνεργασία με το γιατρό συμμετέχει σε ειδικές θεραπευτικές μεθόδους διαχείρισης της σπαστικότητας, αντιμετώπισης νευρογενών διαταραχών ούρησης και των διαταραχών νευρογενούς εντέρου
 • Συμμετέχει στα γενικά και ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων
 • Προετοιμάζει τον ασθενή για τη λειτουργική Αποκατάσταση.
 • Ενισχύει τον ασθενή για κινητοποίηση στον ελεύθερο χρόνο ( χρήση ορθοστάτη, παθητικού ποδηλάτου, συμμετοχή σε ομαδικά επιτραπέζια παιχνίδια κλ)
 • Τον ενισχύει ψυχολογικά και  εκπαιδεύει αυτόν και την οικογένειά του.
 • Προετοιμάζει τον ασθενή για την κοινωνική επανένταξη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης λειτουργεί Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2071/92 και αποτελείται από :

-Τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο

-Έναν Προϊστάμενο Τμήματος

-Έναν Νοσηλευτή Τμήματος

Η Νοσηλευτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία όσον αφορά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα Νοσηλευτικά θέματα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

 1. Προσέρχονται για βραχυχρόνια Κλινική άσκηση προπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι
 2. Υλοποιούνται προγράμματα μαθητείας ΕΠΑΛ/ΙΕΚ στο πλαίσιο του «προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» αποφοίτων ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή του τομέα Υγείας-Πρόνοιας- Ευεξίας 
 3. Δέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή

Υλοποιούνται ενδονοσοκομειακά μαθήματα για τον προσανατολισμό των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων της Ν.Υ ανά διαστήματα

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας